La maquinària pròpia està dimensionada per a cobrir les necessitats mitges normals de les obres ja que la resta es subcontracta com és usual en l'actualitat per a obtenir un correcte aprofitament dels equips propis.

La seu social que conta amb més de 800 m2 d'oficines es troba a Cornellà de Llobregat,  Ctra, d’'Esplugues 120, Àtic.

El magatzem de  l'Empresa es troba situat en l’Arboç del Penedès enfront de l'estació de ferrocarril. Consta de 520 m2 d'oficines i 2800 m2 de naus per a taller, aparcament de maquinària i magatzem d’utillatge d'obra i materials, així com una extensió de 10.000 m2 d'esplanada pavimentada.

Alguns dels treballadors amb contracte d'obra es traspassen a altres empreses del grup segons les necessitats en cada moment per a absorbir les puntes de treball.

L'empresa disposa d'una part de personal fix i la resta personal amb contracte d'obra.

El nombre total de treballadors és per tant variable entre unes 89 i 129 persones, depenent de l'activitat constructiva en cada moment.

En el magatzem esmentat de l’Arboç del  Penedès es guarda la maquinària pròpia, el utillatge d'obra i materials en emmagatzematge.

IMPLANTACIÓ

RECURSOS HUMANS

MITJANS MATERIALS

© HIDRÁULICA Y OBRAS, S.A. — Empresa Constructora— Página web optimizada para 1024x768

Cuadro de texto: castellano
Cuadro de texto: français
Cuadro de texto: english

Ctra. d’Esplugues, 120, Àtic - 08940 Cornellà de Llobregat  (Barcelona) - Espanya  -  Telèfon: (34) 93 377 87 05  Fax: (34) 93 474 15 61  @: hyosa@hyosa.com

HYOSA, COMPROMÍS AMB EFICIÈNCIA I VOCACIÓ.